Witamy na nowej stronie online. W celu zachowania rabatu lojalnościowego prosimy o rejestracje konta na adres e-mail, który był używany na starej stronie www.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego bebespace.pl
(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Miłosz Rasmussen prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Miłosz Rasmussen Baby Store, z siedzibą przy
ul. Ostrowskiej 22/8, 71-757 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia CEiDG, NIP: 8512965615, REGON: 368306538, zwany dalej Bebe Space.

Dane osobowe zbierane przez Bebe Space za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Bebe Space dokłada wszelkich starań do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających i rejestrujących się w Sklepie Internetowym.

DANE OSOBOWE, PRYWATNOŚĆ i PODSTAWA PRAWNA

Jeśli zamierzasz zarejestrować Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Sklepu Internetowego, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
Realizacja Twoich zamówień
Realizacja płatności
Realizacja wysyłki
Przesyłanie newslettera

W przypadku rejestracji konta/składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje dane: imię i nazwisko; ulicę wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy
i miejscowość; adres e-mail; numer telefonu; płeć (opcjonalnie); wiek (opcjonalnie). W przypadku rejestracji firmy powyższe dane obejmują również: nazwę firmy; numer NIP.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta oraz ma możliwość zmiany hasła, w późniejszym terminie.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Podczas korzystania ze Strony Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych do Bebe Space jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkownika. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:

dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego (PrestaShop);
podmiot realizujący dostawę towarów – firmy kurierskie InPost i  DHL;
dostawca płatności (ING Bank Śląski; PayU; PayPal);
biuro księgowe;
hostingodawca (dosieci.pl);
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, zapewniających wsparcie techniczne oraz procesy SEO;
podmiot zapewniający system mailingowy (Sendinblue);
podmiot zapewniający usługi statystyczne (Google Analytics);
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Dane osobowe Użytkownika podane w celu wykonania umowy, przetwarzane są przez Bebe Space tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

POLITYKA COOKIES , ADRES IP

Sklep Internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Zapisywane są one przez Bebe Space na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Bebe Space produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

Najczęściej wykorzystywane przez Bebe Space typy plików cookies to:
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Bebe Space wykorzystuje cookies własne w celu:
uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, z jakich urządzeń wchodzą na stronę, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Bebe Space wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (Google Incorporated USA);

Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies można zmienić klikając w poniższe linki:

 

1przeglądarka Internet Explorer;
2przeglądarka Microsoft EDGE;
3przeglądarka Mozilla Firefox;
4przeglądarka Chrome;
5przeglądarka Safari;

Bebe Space może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
Adres IP jest wykorzystywany przez Bebe Space przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu Rapid SSL. Zrzut ekranu 2022-03-7 o 16-33-15.png
W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.

TWOJE UPRAWNIENIA

Drogi Użytkowniku przysługują Ci następujące prawa:
dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

Informujemy, że nie działamy wbrew woli naszych Klientów, a stosowne świadczenia będziemy rozpatrywać najszybciej jak to możliwe nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Ponadto nie czerpiemy żadnych korzyści materialnych z gromadzenia/udostępniania danych.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli masz pytania związane z Polityką Prywatności bądź chciałbyś skorzystać ze swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres kontakt@bebespace.pl

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.